زندگی خود را بازآفرینید

عنوان زندگی خود را بازآفرینید

زندگی خود را بازآفرینید

مقدمه :

در کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید یانگ و کلوسو روش جدید برای تغییر الگوهای دیر پای زندگی را در میان میگذاریم . و به شناسایی و چالش با 11 تله زندگی می پردازیم که به مشکلات اساسی زندگی دامن میزند.

این کتاب با رویکردی جامع و دقیق به حل و فصل این مشکلات در زندگی کمک میکند .

امیدواریم این مقاله بتواند کمک کند تا مشکلات دیرپای زندگی برخوردی درست و موثر و راه گشا و همه جانبه داشته باشید .. 

همچنین بتواند چهارچوب موثری در اختیار شما قرار دهد تا به چگونگی شکل گیری تله های زندگی و چاره اندیشی های موثر پی ببرید . همانطور که گفته شد سعی ما بر استفاده از رویکردهای مختلف بوده است .